Servicevoorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Lazzoni Nederland via ZZ Store B.V.. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Lazzoni Nederland en ZZ Store B.V.. ZZ Store B.V. biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen , en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige personen ten laste toe deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of snellere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn niet noodzakelijkerwijs dezelfde als de Showroomprijzen.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computerscherm nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP
Het is mogelijk dat we u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, geen controle of input over hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe provider(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment en zonder beperking alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e‑mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) .
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Lazzoni NL, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, al dan niet gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als deze op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximaal toegestane omvang door de wet.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in Lazzoni NL en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als je naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat je hebt gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen aan ons worden gericht via info@lazzoni.nl.

ARTIKEL 21 - OVERMACHT
Lazzoni Nederland is in geval van overmacht niet gehouden tot nakoming en kan de verplichtingen, voortvloeiende uit de opdracht, opschorten zolang de overmacht voortduurt. Indien deze periode voortduurt of langer duurt dan 3 maanden mogen partijen de opdracht opzeggen zonder verplichting tot schadevergoeding.

SECTIE 22 - BESTELLINGEN
Bestellingen moeten volledig worden betaald volgens het betalingsplan om een doorlooptijd te laten beginnen.

ARTIKEL 23 - BETALINGSPLAN
Alle betalingen voor online bestellingen moeten volledig en/of in overeenstemming met het meest recente promotionele betalingsplan worden gedaan. Verschillende kortingen en acties kunnen niet worden gecombineerd.

We bieden drie verschillende betalingsplannen voor Showroom-bestellingen: Standaard / Schaal A / Schaal B. Als de klant kiest voor het Standaard betalingsplan: 25% van het relevante eindtotaal (van productprijzen) wordt betaald als voorschot en de resterende 75 % dient uiterlijk één dag voor levering betaald te zijn. Indien Opdrachtgever kiest voor Schaal A: 50% van het betreffende Eindtotaal wordt als voorschot betaald en de overige 50% uiterlijk één dag voor levering. Indien de Klant kiest voor Schaal B: wordt 100% van het betreffende Eindtotaal als voorschot betaald.

Facturen moeten volledig worden betaald volgens het betalingsplan om een doorlooptijd te laten ingaan.

SECTIE 24 - BESTELLINGSBEVESTIGING
Voordat u uw bestelling bevestigt, dient u uw aanbod zorgvuldig door te nemen om er zeker van te zijn dat wat u wilt kopen duidelijk op de eindfactuur staat vermeld, inclusief maar niet beperkt tot opmerkingen over productkleur/afmetingen/materialen en levering/tijdlijnen, enz. Aarzel niet om contact met ons op te nemen stel vragen om uw bestelling te verduidelijken. Ons leidende principe is om gratis 3D-ontwerpservice te bieden, inclusief plaatsing van favoriete Lazzoni-meubels in uw ruimte, voordat een verkoop wordt gesloten. We moedigen onze klanten altijd aan om onze 3D-service te gebruiken, die hen helpt de juiste keuzes te maken en de details van uw bestelling te garanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren en te bevestigen dat de productgerelateerde informatie op de factuur correct is wanneer we de productie starten op basis van de productinformatie op de factuur. Als u echter denkt dat het geleverde product niet is wat u wilde bestellen, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Als de inhoud van het bestelpapier overeenkomt met de geleverde producten, kunnen we u mogelijk geen retour/terugbetaling/vervanging aanbieden.

ARTIKEL 25 - LEVERINGSBELEID
De verwachte levertijd is 7 – 12 weken tenzij anders vermeld. De verwachte levertijd is GESCHAT, aangezien de werkelijke leveringsdatum kan veranderen als gevolg van omstandigheden waarover wij geen controle hebben. De logistieke afdeling neemt contact op met de klant om de dag en het tijdsbestek af te spreken voor ophalen, bezorgen en monteren, afhankelijk van wat van toepassing is. Als de klant een nieuwe afspraak moet maken, is een kennisgeving van 48 uur vereist. Bij aankomst in Nederland wordt de bestelling afgeleverd op het huisadres van de klant. Bezorgkosten zijn inbegrepen in het Eindtotaal en zijn gebaseerd op de locatie (binnen of buiten Nederland) en het gewicht van de bestelling, tenzij anders vermeld. Voor niet-Lazzoni Nederland-klanten of retourgerelateerde ophaal-/demontageverzoeken van Lazzoni Nederland-klanten is de standaard leveringsprijs EUR 150 incl. btw (basistarief) tot 150 kg (EUR 1 toeslag voor elk extra gewicht) en de standaard montagekosten bedragen EUR 125,- incl. BTW per uur voor 2 man, tenzij anders vermeld. Er wordt een walk-up levering voorzien tot op de 1e verdieping van een gebouw. Boven de 1e verdieping wordt een meerprijs van € 50,- per verdieping in rekening gebracht voor een beloop bij oplevering. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de toegangspoorten niet geblokkeerd zijn en dat de bestelling tijdens de levering door de kamer, alle liften, trappenhuizen, gangen en deuropeningen past. Als een externe lift nodig is, is dit de verantwoordelijkheid van de klant. Het kan echter ook mogelijk zijn om bij Lazzoni Nederland een lift naar de vierde verdieping te regelen voor een vaste prijs van EUR 150 incl. btw. BTW binnen Nederland, tenzij anders vermeld. Als het meubilair bij levering niet past, is de klant verantwoordelijk voor nog eens bezorgkosten en 40% herbevoorradingskosten. Houd er rekening mee dat als onze chauffeur naar u toe komt op basis van de geplande afspraak en u bent afwezig, u helaas een nieuwe levering moet betalen. Om veiligheidsredenen mag de chauffeur zijn schoenen niet uitdoen tijdens de aflevering. Het is daarom een goed idee en de verantwoordelijkheid van een opdrachtgever om een deken te plaatsen of andere beschermingsmethoden te gebruiken voor een (gevoelige) vloer en/of (nieuwe) muren om deze te beschermen tegen vuil en beschadigingen. Lazzoni is niet verantwoordelijk voor schade aan artikelen die niet goed zijn verwijderd of beschermd voor onze aankomst. Ons logistiek team is niet bevoegd of verzekerd om andere artikelen te verplaatsen dan het geleverde product. Aangezien de levering en montage moet worden uitgevoerd onder aanwezigheid en inspectie van de klant, aanvaardt Lazzoni Nederland geen verantwoordelijkheid voor schade aan eigendommen van de klant en de inhoud ervan die zijn gemeld na het vertrek van onze logistieke bemanning. Indien gewenst staat het de klant ook vrij om de bestelling op afspraak af te halen in de opslag van Lazzoni Nederland. De klant is volledig verantwoordelijk voor het transporteren en laden van zijn producten zonder hulp van medewerkers van Lazzoni Nederland. Bij het ophalen dient de klant de dozen en hun inhoud te inspecteren en eventuele beschadigingen op de pakbon te melden. Lazzoni Nederland is niet verantwoordelijk voor schade die aan het product kan worden toegebracht tijdens het eigen transportarrangement van de klant, het laden/lossen/uitpakken/monteren van de producten. Onze bezorgers kunnen op uw verzoek de dozen van de producten weghalen en ophalen. Dit kunt u aangeven op de pakbon. Als u overweegt om te retourneren, bewaar dan de dozen. Anders worden ze naar een recyclingbedrijf gestuurd.

SECTIE 26 - MONTAGE
Deze service wordt geleverd door onze logistieke crew als onderdeel van de White Glove Service. Montagekosten zijn inbegrepen in het eindtotaal. De montagevergoeding wordt berekend op basis van de gemiddelde tijd die nodig is om de montagewerkzaamheden te voltooien. Voor de producten die bij Lazzoni Nederland worden gekocht geldt een gereduceerd tarief van EUR 99 incl. btw. BTW per uur voor 2 man, tenzij anders vermeld. De verlaagde montagekosten zijn alleen van toepassing op de eerste montage als promotie. Voor niet-Lazzoni Nederland-klanten of retourgerelateerde verzoeken van Lazzoni Nederland-klanten is de standaard leveringsprijs EUR 150 incl btw (basistarief) tot 150 kg (EUR 1 toeslag voor elk extra gewicht) en de standaard montagekosten zijn EUR 125 inclusief BTW per uur voor 2 man, tenzij anders vermeld. De logistieke bemanning is niet verzekerd om goederen aan uw muur te monteren of te boren. De logistieke crew is niet bevoegd om media-apparatuur aan te sluiten of los te koppelen. Als de logistieke ploeg op verzoek van de klant koopwaar op de muur van de klant monteert of boort, is onze logistieke ploeg niet verantwoordelijk voor schade die kan worden veroorzaakt aan de structuur van de muur of wat erachter zit (d.w.z. elektriciteit, water, leidingen , enz.). Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de te monteren en/of boren muur geschikt is voor de werkzaamheden.

ARTIKEL 27 - PAKKETBON
Inspecteer uw nieuwe meubels aan het einde van de levering en montage zorgvuldig. Elk beschadigd of ontbrekend product moet vóór het vertrek van de logistieke bemanning op de pakbon worden genoteerd. Er is geen restitutie en verhaal mogelijk als er geen aantekening op de pakbon staat. Eventuele schrijffouten kunnen worden gecorrigeerd. Laat de logistieke bemanning niet vertrekken zonder uw koopwaar te inspecteren en de nodige aantekeningen op de pakbon te maken. Als een surrogaat het product namens u ontvangt, bent u er nog steeds verantwoordelijk voor dat alle producten verantwoord zijn, in goede staat verkeren en indien nodig aantekeningen maken op de pakbon. De handtekening van uw surrogaat is bindend. Mocht het product beschadigd zijn, geef dit dan aan op je pakbon. Dan vervangen wij het product of het onderdeel ervan, op basis van de keuring en garantie.

SECTIE 28 - OPSLAGKOSTEN
Bestellingen die in Nederland zijn aangekomen kunnen wij 1 maand gratis bewaren mits de bestelling volledig is betaald. Als de Klant niet bereikbaar is om een afspraak in te plannen of klaar is voor bezorging/afhaling wanneer het Product gereed is, wordt na de eerste 30 dagen elke maand een opslagvergoeding van 5% van het Product in rekening gebracht.

SECTIE 29 - OVERSIZED VERPAKTE ARTIKELEN
Vraag naar, bekijk en bevestig de Leveringsgids voor extra grote pakketten.

ARTIKEL 30 - ANNULERING
Bestellingen kunnen binnen 2 dagen na het plaatsen van de bestelling worden geannuleerd of herzien, tenzij de levering is gepland. Geleverde producten en op maat gemaakte artikelen na een bedenktijd van 2 dagen kunnen niet meer worden geannuleerd.

SECTIE 31 - RETOURBELEID
Het product dat online uit VOORRAAD is verkocht en in nieuwstaat verkeert, mag binnen 14 dagen na levering in de originele verpakking worden geretourneerd. Alle VLOERMONSTERS worden AS-IS verkocht en zijn DEFINITIEF. Er is geen respijtperiode voor Floor Sample Sales en ze kunnen niet worden herzien of geannuleerd. Lazzoni Nederland is niet verantwoordelijk voor het aanleveren van verpakkingen voor vloermodel pickups. De artikelen besteld in onze SHOWROOM kunnen niet worden geretourneerd omdat de klant een (soortgelijk) product heeft kunnen zien dat hij heeft gekocht en vergezeld van materiaalmonsters. Met uitzondering van de Online verkoop in voorraad, is retourneren op gemak niet van toepassing. Bepaalde soorten artikelen kunnen niet worden geretourneerd, zoals aangepaste/speciale producten (zoals bestellingen die niet op voorraad zijn of gepersonaliseerde artikelen). Dit meubel wordt speciaal voor jou gemaakt op basis van jouw input en daarom is dit meubel uitgesloten van het herroepingsrecht. Op dit meubel is uiteraard wel de garantie van toepassing. Als onder speciale omstandigheden retourzending op gemak wordt geaccepteerd, zijn er 40% herbevoorradingskosten van toepassing. De terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na een retourdatum. De producten die aan u zijn geleverd in een gedemonteerd formaat (al dan niet geassembleerd door ons logistiek team tijdens de levering), zullen gedemonteerd worden geretourneerd en correct verpakt in hun originele verpakking inclusief alle onderdelen (d.w.z. scharnieren, enz. ). Zelfs als de levering en montage deel uitmaakten van de oorspronkelijke aankoop, bieden we voor retournering op gemak, indien van toepassing, geen gratis ophaal- of demontageservice. Bij retournering worden de producten geïnspecteerd door ons technisch team dat een beoordeling zal maken van de status van het product. Eventuele schade wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Als je besluit het product zelf te demonteren en terug te sturen, maak dan foto's van het product voordat je het product demonteert. Als je geen foto's hebt gemaakt en schade hebt gemeld na zelf-demontage, wordt dit beschouwd als schade veroorzaakt door een klant tijdens het retourneren. Als u het product tijdens de retourzending of demontage hebt beschadigd en als het product is geclassificeerd als "ONVERKOOPBAAR", kan uw retourzending worden afgewezen, ook al was dit door ons goedgekeurd vóór de fysieke retourzending en inspectie van de producten. In dat geval kunt u het geretourneerde product ophalen en is retourneren/terugbetalen niet meer mogelijk. Daarom raden we je aan om gebruik te maken van onze professionele ophaal- en demontageservice om ongewenste schade aan het product te voorkomen. Dit is met name het geval voor de artikelen die in gedemonteerd formaat aan u zijn geleverd (al dan niet in elkaar gezet door ons logistiek team tijdens de levering).

SECTIE 32 - FABRIEKSGARANTIE
Lazzoni Nederland biedt een beperkte levenslange garantie op het frame van producten vanaf de datum van aankoop. Voor materiaal, mechanisme en bekleding (stof, leer, schuim, lak) bieden we een beperkte garantie van 2 jaar op materiaalfouten. Dit omvat niet "slijtage" of "natuurlijke kenmerken". De garantie is niet van toepassing op verkeerd gebruik van de koopwaar. Bij zelf(de)montage vervalt de garantie. Daarom raden wij aan om voor levering en (de)montage onze White Glove Service in te huren. De garantie dekt geen verlichting. Tapijten hebben een garantie van 30 dagen. Op de matrassen zit 2 jaar garantie.

SECTIE 33 - TAAL
De Lazzoni-website en alle relevante beleidsregels, voorwaarden en bepalingen zijn opgesteld in de Engelse taal. In het geval van discrepanties tussen de Engelse tekstversie van deze Overeenkomst en een vertaling, prevaleert de Engelse contracttaalversie.